zobrazovacia diagnostika Rx Thorax Bez názvu2
ultrasonografické vyšetrenie 15-20€
roentgenologické vyšetrenie 2 snímky 15-20€
ultrasonografická diagnostika gravidity 10-15€
vyšetrenie krvi
biochemické vyšetrenie krvi (základné) 17€
biochemické vyšetrenie krvi – vtáky 18€
hematologické vyšetrenie 12€
hematologické a biochemické vyšetrenie krvi + krvný náter 25€
meranie hladiny cukru v krvi 3,50€
mikroskopické vyšetrenie
cytologické vyšetrenie (punktátu, zoškrabu, steru) 6€
vyšetrenie natívneho preparátu 4€
vyšetrenie močového sedimentu 4€
vaginálna cytológia 7€
parazitologické vyšetrenie trusu 5€