MVDr. Jakub Krišlo

-veterinárny lekár

-zameranie na medicínu vtákov a exotických zvierat, zobrazovaciu diagnostiku a chirurgiu

-člen Komory veterinárnych lekárov KVL SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých    zvierat SAVLMZ

MVDr. Sylva Krejčová

-​veterinárna lekárka

-zameranie na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku

-člen Komory veterinárnych lekárov KVL SR, KVL ČR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých  zvierat SAVLMZ

MVDr. Ester Rózsová

-veterinárna lekárka

-zameranie na internú medicínu a prevenciu

-člen Komory veterinárnych lekárov KVL SR

MVDr. Lenka Mišechová

-veterinárna lekárka

-zameranie na internú medicínu a dermatológiu

-člen Komory veterinárnych lekárov KVL SR, KVL ČR