Preventívne programy

Chirurgia mäkkých tkanív

Vakcinácie

Antiparazitárna prevencia

Predkúpne vyšetrenia

Zdravotné prehliadky šteniatok

Geriatrické prehlidky zvieracích senioru

Zákroky na reprodukčnom aparáte

Zákroky na močovom aparáte

Zákroky na gastronintestinálnom aparáte

Chirurgické ošetrenie rán

Onkologická chirurgia

Kastrácie a sterilizácie

Laboratórne vyšetrenie krvi

Sučiek a psov

Mačiek a kocúrov

Králikov a drobných hlodavcov

Hematologické

Biochemické

Cytologické

 Označovanie zvierat

Zobrazovacia diagnostika

 Aplikácia mikročipov

Vydávanie petpasov

Röntgenologické vyšetrenie-digitálne zobrazenie snímkov

Ultrasonografické vyšetrenie

Gynekológia

Akútna medicína

Termínovanie krytia (vaginálna cytológia, stanovenie hladiny progesterónu)

Diagnostika gravidity

Vedenie komplikovaného pôrodu

Prerušenie nežiadúcej gravidity

Stabilizácia kritických pacientov a terapia šokových stavov

Infúzna terapia

Hospitalizácia

Monitoring

Dermatológia

Stomatológia

Odber, príprava, farbenie a vyhodnocovanie cytologických preparátov

Biopsie

Mykologická kultivácia

Odber vzorkov na alergologické vyšetrenie

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom

Extrakcia zubov

Úprava zubov králikov a drobných hlodavcov

Röntgenologické vyšetrenie zubných koreňov

Urológia

Odborné poradenstvo

Vyšetrenie moča

-diagnostikým papierkom, vyšetrenie močového sedimentu

Katetrizácia

ultrasonografické vyšetrenie močového mechúra, cystocentéza

Dietetika

Dentálna hygiena

Poruchy správania

Chovatelské poradenstvo

 

Odber a zasielanie vzorkov do externého laboratória

Predaj klinických diet Royal Canin a krmív Royal Canin

Spolupráca s renomovanými laboratóriami Laboklin a Alphamedical  banner_royal_canin_600x180px