0911 776 885
Trenčianska Turná 1, 913 21

Sme tým mladých veterinárnych lekárov, ktorí sa neustále vzdelávajú a nadobudnuté informácie aplikujú pri diagnostike a terapií našich pacientov.

Využívame špecializované moderné vybavenie, ktoré nám pri sledovaní najnovších trendov veterinárnej medicíny umožňuje poskytnúť vysoký štandard veterinárnej starostlivosti.

Pracovisko disponuje čakárňou, 2 samostatnými ordináciami, hospitalizačnou miestnosťou a chirurgickou sálou. In-house laboratórium nám umožnuje okamžitú analýzu krvných vzoriek, pri zobrazovacej diagnostike využíváme moderné ultrasonografické a rentgenologické prístroje.

Veríme, že to v spojení s profesionálnym a ústretovým jednaním umožní dokonalý komfort pre našich pacientov a ich majiteľov.

 

 
Created by obsah.info, 2022