0911 776 885
Trenčianska Turná 1, 913 21

Vakcinácie

U zvierat označených mikročipom sa ku každej vakcinácii proti besnote účtuje aktualizácia údajov v CRSZ (4€)

 

PES
Základné jednoročné vakcíny:   
šteňacia/Puppy 19€
infekčné choroby/DHPPi+L4 20€
infekčné choroby+besnota/DHPPi+L4R 24€
kotercový kašel KC 25€
Besnota  
besnota jednoročná  12€
besnota trojročná  23€
   
MAČKA
Feligen  
infekčné choroby/CRP 19€
infekčné choroby/CRP +besnota 23€
Purevax  
infekčné choroby/CRPCh+FeLV 26€
infekčné choroby/CRPCh+FeLV +besnota 33€
Besnota  
besnota jednoročná  12€
besnota trojročná 23€
   
KRÁLIK
mor a myxomatóza 12€
 
Created by obsah.info, 2022