0911 776 885
Trenčianska Turná 1, 913 21

Špecializované úkony

 

zobrazovacia diagnostika  
ultrasonografické vyšetrenie  od 19 €
roentgenologické vyšetrenie 2 snímky  30€
ultrasonografická diagnostika gravidity 15€
vyšetrenie krvi  
hematologické a biochemické vyšetrenie krvi predanestetické 34€
hematologické a biochemické vyšetrenie krvi komplexné 44€
hematologické vyšetrenie 12€
odber krvi  4,50€
mikroskopické vyšetrenie  
cytologické vyšetrenie (punktátu, zoškrabu, steru)  9 €
vaginálna cytológia 9€
koprologické vyšetrenie trusu 10 €
 
Created by obsah.info, 2022